SIMPLEPAY ? ONLINE FIZETE?SI RENDSZER

Fizete?si ta?je?koztato?

MIT E?RDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETE?SI RENDSZERRO?L?
A SimplePay Online Fizete?si Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti e?s u?zemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Az OTP Mobil Kft. az elektronikus e?s okoseszko?z alapu? kereskedelem teru?lete?n rendelkezik kiterjedt szolga?ltata?sportfolio?val. Terme?kei Simple ma?rkane?v alatt tala?lhato?k meg a piacon. Jelenleg ke?t fo? szolga?ltata?st nyu?jt:

SimplePay Online Fizete?si Rendszer: A szolga?ltata?st ige?nybe vevo? va?sa?rlo?k online va?sa?rla?sok esete?ben va?laszthatja?k a SimplePay egyszeru? e?s biztonsa?gos fizete?si megolda?sa?t. Ekkor a megszokott mo?don, a SimplePay felu?lete?n inte?zhetik fizete?su?ket.
A fizete?s folyamata megegyezik a bankok hasonlo? szolga?ltata?sa kerete?ben ki?na?lt fizete?si elja?ra?ssal. A szolga?ltata?s alatt a felhaszna?lo?, i?gy a ka?rtyabirtokos biztonsa?ga?t szem elo?tt tartva a SimplePay tranzakcio?kat folyamatosan figyeli, s nem va?rt eseme?nyek megelo?ze?se?ben nyu?jt segi?tse?get.

Simple Mobilalkalmaza?s: A Simple mobilalkalmaza?s egy olyan hazai fejleszte?su? alkalmaza?s, amely a mobilva?sa?rla?st o?tvo?zi sza?mos, az e?letet egyszeru?bbe? tevo? szolga?ltata?ssal. I?gy parkolo?jegyet, auto?pa?lya matrica?t, mozijegyet va?sa?rolhat e?s sza?mos tova?bbi szolga?ltata?sbo?l va?laszthat egyetlen mobiltelefonos alkalmaza?son belu?l. Leto?lte?se ingyenes; Android, iOS e?s Windows Phone platformon mu?ko?do? okostelefonra e?s tabletre telepi?theto?.

Tova?bbi informa?cio?e?rt ke?rju?k, la?togasson el a www.simplepay.hu honlapra!
U?gyfe?lszolga?lat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

A Simple ke?t szolga?ltata?sa egyma?sto?l fu?ggetlenu?l mu?ko?dik. A tova?bbiakban a SimplePay Online Fizete?si Rendszerrel, e?s az online va?sa?rla?ssal kapcsolatban tala?l informa?cio?kat.

MELYEK A TRANZAKCIO? LE?PE?SEI?

 1. A „Fizete?s” gombra kattintva O?n a?tkeru?l a SimplePay fizete?si oldala?ra, ahol a bankka?rtya adatai megada?sa?val elindi?tja a tranzakcio?t.
 2. A ka?rtyaadatok megada?sa?t ko?veto?en ke?rju?k, elleno?rizze az adatok helyesse?ge?t.
 3. A tranzakcio? feldolgoza?sa elindul a banki feldolgozo? rendszerekben.
 4. A fizete?s eredme?nye?ro?l O?n e-mail u?tja?n is e?rtesi?te?st kap, valamint visszaira?nyi?tjuk a
 5. szolga?ltato? oldala?ra.

   
 ELFOGADOTT KA?RTYATI?PUSOK

 Figyelem! A Maestro e?s Visa Electron ka?rtya?k esete?ben a kibocsa?to? bank hata?rozza meg a ka?rtya internetes haszna?lata?t. Amennyiben a kibocsa?to? bank engede?lyezte, abban az esetben rendszeru?nk ke?pes elfogadni.

BIZTONSA?G

Online fizete?s sora?n a rendele?s esete?n ke?rt adatok megada?sa?t ko?veto?en a weba?ruha?z fizete?st elo?ke?szi?to? oldala?ro?l a SimplePay biztonsa?gos fizeto?oldala?ra keru?l a?t a va?sa?rlo?, ahol a fizete?shez szu?kse?ges ka?rtyaadatokat szu?kse?ges megadni. A SimplePay fizeto?oldal adattartalma?ro?l a kereskedo? nem szerez tudoma?st, mivel az to?le fu?ggetlen e?s ve?dett internetes oldal.

MIRE FIGYELJEN FIZETE?SKOR?

Bankka?rtya?val to?rte?no? fizete?sro?l

• A ka?rtyabirtokosok sza?ma?ra az internetes fizete?s, csaku?gy, mint a hagyoma?nyos POS termina?lon to?rte?no? fizete?s di?jmentes.
• Ma ma?r a Maestro bankka?rtya?val is lehet fizetni az interneten. Re?szleteke?rt e?rdeklo?djo?n kibocsa?to? bankja?na?l.
• A ka?rtyata?rsasa?gok a ka?rtyabirtokosok e?rdekeit ve?dik, eze?rt amennyiben ka?rtya?val va?sa?rol e?s a kereskedo? nem teljesi?t, u?gy a kibocsa?to? bankja?na?l megadott reklama?cio? kerete?ben e?rve?nyesi?theti panasza?t, melynek jogossa?ga esete?n O?n visszakapja a pe?nzt.
• A ka?rtyabirtokosok azonosi?ta?sa?t szolga?lja a ka?rtya ala?i?ra?si panelje?ben tala?lhato? 3 jegyu? elleno?rzo? ko?d – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyu? elleno?rzo? ko?d megtala?lhato? a ka?rtyasza?m, illetve annak utolso? ne?gy sza?mjegye uta?n). Ezt a ko?dot ke?rju?k, ugyanolyan gondossa?ggal kezelje, mint a PIN ko?dot!

Biztonsa?gi jo? tana?csok

 • No?veli a biztonsa?got, ha SMS-szolga?ltata?st ige?nyel bankja?to?l, melynek eredme?nyeke?ppen a sza?mla?n to?rte?nt va?ltoza?sokro?l azonnal e?rtesi?te?st kap.
 • Ke?rju?k, ke?szpe?nzfelve?telne?l, illetve va?sa?rla?sna?l haszna?lt ne?gyjegyu? PIN ko?dja?t soha ne adja meg internetes fizete?s esete?n, illetve u?gyeljen arra, hogy a ka?rtyasza?ma?t e?s a ka?rtya leja?rati da?tuma?t ne adja ki illete?kteleneknek!
 • A va?sa?rla?st, fizete?st ko?veto?en mindig jelentkezzen ki a web oldalro?l! Ku?lo?no?sen fontos ez olyan sza?mi?to?ge?p esete?n, amit ma?s is haszna?l. Az adatai ve?delme e?rdeke?ben javasoljuk, hogy saja?t ge?pro?l va?sa?roljon, keru?lje a nyilva?nos internetes ka?ve?zo?kat, hotspotokat!
 • Ke?ju?k, e-mailben to?rte?no? adategyeztete?skor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat- Euro?pa?ban e?s az Egyesu?lt A?llamokban egyre gyakoribb, hogy illete?ktelenek e-mailben pro?ba?lnak adatot kicsalni.
 •  Amennyiben adatai frissi?te?se?t ke?rik O?nto?l – aka?r olyan kereskedo?k is, ahol kora?bban ma?r va?sa?rolt – legyen elo?vigya?zatos, hiszen aka?r a kereskedo? neve?ben is elja?rhatnak illete?ktelenek. Ilyen esetekben ke?rju?k, vegye fel a kapcsolatot a kereskedo?vel az addig megszokott mo?don, hogy elleno?rizze a felado?t.
 • Tova?bbi gyanu?ra adhat az is okot, ha tu?l kedvezo? aja?nlattal, nyereme?nyja?te?kkal vagy soha meg nem rendelt terme?k lemonda?sa?val kapcsolatban kap levelet.
 • A ka?rtyata?rsasa?gok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg ko?zvetlenu?l a ka?rtyabirtokosokat! Amennyiben ka?rtyata?rsasa?gok neve?ben olyan e-mailt vagy telefonhi?va?st kap, melyben arro?l ta?je?koztatja?k, hogy bankka?rtya?ja?nak adatait illete?ktelenek szerezte?k meg ke?rju?k, ne adja meg az adatait, illetve halade?ktalanul e?rtesi?tse ka?rtyakibocsa?to?ja?t.


Va?sa?rla?s az interneten

 • A webes va?sa?rla?s egyik elo?nye, hogy ko?nnyede?n o?sszehasonli?thatja a hasonlo? terme?kek a?rait, i?gy egyszeru?en e?s gyorsan va?laszthatja ki az O?nnek legkedvezo?bb aja?nlatot.
 • Megrendele?s elo?tt – ku?lo?no?sen az elso? megrendele?s alkalma?val – ke?rju?k, elleno?rizze a weba?ruha?zzal kapcsolatos informa?cio?kat (mio?ta mu?ko?dik, mennyire tartja?k megbi?zhato?nak a ce?get, a jogszaba?lyok alapja?n elo?i?rt ko?telezo? elo?i?rt a?ltala?nos ele?rheto?se?gek szerepelnek-e a honlapon, pl. ci?m, telefonsza?m).
 • Az internetes ce?gek annak e?rdeke?ben, hogy ve?dje?k va?sa?rlo?ikat sza?mos biztonsa?gi funkcio?t e?pi?tenek be weba?ruha?zaikba. A honlapon szereplo? nagy ka?rtyace?gek biztonsa?gi logo?i (pl. MasterCard SecureCode) vagy egye?b titkosi?ta?sok pl. SSL-ko?dok mindegyike arra utal, hogy az internetes kereskedo? megtette a szu?kse?ges le?pe?seket a biztonsa?gos netes va?sa?rla?s e?rdeke?ben.
 • A kommunika?cio? titkosi?ta?sa?t mutatja az URL ci?mben a „https” e?s az oldal jobb also? sarka?ban szereplo? lakat ikon is vagy a bal also? sarokban tala?lhato? kulcs ikon, melyekre kattintva megjelennek a biztonsa?gi tanu?si?tva?nyok.
 • Minden va?sa?rla?s alkalma?val mentse el vagy nyomtassa ki megrendele?se?t, annak fizete?si visszaigazola?sa?t, a fizete?skor megadott adatokat, a megrendelt a?ru terme?kismerteto?je?t.
 • A weba?ruha?z szerzo?de?si felte?teleit aja?nlott elolvasni megrendele?skor, hiszen amennyiben mino?se?gi proble?ma?k meru?lne?nek fel a megrendelt terme?k vagy szolga?ltata?s esete?n hasznos, ha tudja, mennyi ido?n belu?l nyu?jthat be reklama?cio?t, milyen felte?telek mellett vonhatja vissza megrendele?se?t, illetve mikor e?s hogyan kaphatja vissza a pe?nze?t.

 
 Banki a?tutala?ssal to?rte?no? fizete?s a SimplePay rendszerben

 • Ezen fizete?si mo?d va?laszta?sa esete?n a va?sa?rlo? ko?zvetlenu?l az OTP Mobil Kft. sza?ma?ra utalja el a va?sa?rla?s ellene?rte?ke?t.
 • Csak HUF-ban indi?tott a?tutala?si megbi?za?sokat tud fogadni rendszeru?nk.
 • A szolga?ltata?s mu?ko?de?se: Az u?gyfe?l kiva?lasztja a banki a?tutala?s fizete?si leheto?se?get a kereskedo? weba?ruha?za?ban, a SimplePay e-mailben elku?ldi a va?sa?rlo?nak az utala?s re?szleteit. A va?sa?rlo? kiegyenli?ti tartoza?sa?t banki a?tutala?s segi?tse?ge?vel a saja?t e-banki felu?lete?n. Az utala?s mege?rkezte?ro?l a SimplePay azonnal e?rtesi?ti a Kereskedo?t, aki teljesi?ti a megrendele?st.

 

.
paymethods